Menu toggle
powrót
Close anchor

Polityka prywatności serwisu Serialowa.pl

Serialowa.pl przetwarza dane osobowe i używa mechanizmu cookies zgodnie z obowiązującym prawem. Nie sprzedajemy Waszych danych, nie rozsyłamy mailingów – dane pojawiają się przy okazji codziennego korzystania z serwisu, np. zamieszczania komentarzy, kontaktowania się z nami za pomocą Facebooka czy mailem.

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako GDPR lub RODO), informujemy Was, w jaki sposób dbamy o Wasze dane.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest właściciel serwisu Serialowa.pl – MW Media Marta Wawrzyn z siedzibą pod adresem ul. Leśna 69, 42-271 Częstochowa, NIP 573-262-72-67, REGON 240771131. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Używane terminy:
Serwis – witryna internetowa Serialowa.pl
Cookies – małe pliki zapisujące dane ustawień strony, które są przechowywane w Waszych przeglądarkach
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zapoznająca się z treścią Serwisu
RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. MW Media Marta Wawrzyn zbiera następujące dane osobowe użytkowników, jeśli zdecydowali się oni na ich podanie: pseudonim, imię, nazwisko, adres e-mail i adres IP. Dane te zbierane i przetwarzane są w celu realizacji usługi komentarzy w serwisie. Przetwarzanie adresu IP ma miejsce dla celów bezpieczeństwa oraz w celu wyeliminowania ewentualnych nadużyć w systemie komentarzy.

4. MW Media Marta Wawrzyn szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. Dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarzane zgodnie z prawem i nie są dalej przetwarzane w innych celach. Dane są zbierane jedynie w koniecznym zakresie, tj. do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

5. MW Media Marta Wawrzyn nie udostępnia danych nieuprawnionym do tego podmiotom. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Dane osobowe podawane dla celów konkursowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: redakcja@serialowa.pl.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki cookies

1. Serwis Serialowa.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

2. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Są one zapisywane w Waszych przeglądarkach internetowych. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

3. Serwisy, z usług których korzystamy i z którymi współpracujemy również zapisują swoje cookies podczas Waszych wizyt w naszym serwisie. Służą one do zbierania informacji w celach: dostarczania multimediów, integracji z serwisami społecznościowymi, zbierania statystyk ruchu na stronie, optymalizacji dostarczania reklam.

4. Szczegółowe informacje, jak wykorzystywane są te cookies można znaleźć w poszczególnych serwisach, m.in.: google.com (w tym Google Analytics, AdSense, DoubleClick for Publishers), facebook.com, twitter.com, wordpress.com, gemius.pl, youtube.com

5. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny w momencie logowania się do usługi Disqus.

6. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

7. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MW Media Marta Wawrzyn w celu optymalizacji działań.

7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna tutaj.

8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Regulamin publikacji komentarzy w serwisie Serialowa.pl

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w dyskusjach pod artykułami w serwisie internetowym Serialowa.pl, umieszczonym pod adresem: http://serialowa.pl.

2. Komentowanie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez MW Media Marta Wawrzyn z siedzibą pod adresem ul. Leśna 69, 42-271 Częstochowa, NIP 573-262-72-67, REGON 240771131.

3. Usługa komentowania została udostępniona użytkownikom, po to by mogli zamieszczać opinie i komentarze na tematy związane z artykułami. Każdy z użytkowników usługi zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad netykiety.

4. Dostęp do usługi komentowania na Serialowa.pl, tj. możliwość zamieszczania własnych komentarzy i czytania już zamieszczonych komentarzy, mają wszyscy użytkownicy internetu odwiedzający serwis Serialowa.pl.

5. Komentowanie odbywa się za pomocą kont zakładanych w serwisie Disqus. Serialowa.pl dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi w serwisie.

6. Serialowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z ujawnienia przez użytkownika jego hasła Disqus, bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia.

7. Każdy użytkownik usługi komentowania zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz zasad netykiety. Wpisy zamieszczane przez użytkowników nie mogą zawierać:
a) treści sprzecznych z prawem, tj. zawierających groźby, obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innych osób, naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione;
b) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i z dobrymi obyczajami, tj. wulgarnych, obscenicznych, zawierających mowę nienawiści, agresywnych i dyskryminujących (rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych itp.);
c) treści propagujących działania prawem zakazane;
d) treści reklamowych i spamerskich;
e) treści niezwiązanych z tematami artykułów;
f) treści i zachowań łamiących zasady netykiety;
g) treści będącymi działaniami na szkodę serwisu Serialowa.pl i jego użytkowników.

8. Serialowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów zamieszczanych przez użytkowników.

9. Serialowa.pl zastrzega sobie prawo usuwania wpisów łamiących zasady Regulaminu oraz blokowania bez uprzedniego ostrzeżenia kont Disqus, należących do użytkowników serwisu.

10. Dane użytkowników Serialowa.pl mogą być udostępniane uprawnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

12. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania usługi komentarzy winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: redakcja@serialowa.pl

12. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia w serwisie , tj. od dnia 25 maja 2018 roku. Serialowa.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.